Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen

Legal Valley Kenniscafé: de impact van de WAMCA op collectieve massaschadezaken

Kenniscafé: Impact van de WAMCA op collectieve massaschadezaken

Sinds begin 2020 kent Nederland de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie, oftewel de WAMCA. 

De WAMCA wil het gedupeerden eenvoudiger maken om collectief schade te verhalen, veroorzaakt door grote entiteiten zoals grote bedrijven en overheden. 

Tegelijkertijd ziet de WAMCA toe op een goede balans tussen het belang van gedupeerden en bescherming van partijen tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims. 
 

Legal Valley maakt na vier jaar WAMCA de balans op. 

Hoe pakt de wet uit in de grote rechtszaken zoals tegen Tatasteel, Chemours en de Belastingdienst? Hebben gedupeerden het in de praktijk makkelijker om collectief schade te verhalen via de rechter? En welk effect heeft de wet op de machtsverhouding tussen individuen en grote concerns?
Over deze vragen en meer praten we in het Kenniscafé met drie bijzondere gasten:

·      Ianika Tzankova, hoogleraar massaschade aan Tilburg University, advocaat bij Birkway en ‘mass claims allrounder’.

·      John Beer, advocaat bij Beeradvocaten, vertegenwoordiger van slachtoffers in letselschadezaken.

·      Jeroen Kortmann, hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, advocaat bij Stibbe en vertegenwoordiger van met name grote bedrijven in aansprakelijkheidszaken.

 

Het kenniscafé vindt plaats in het Provinciehuis aan de Markt 11 in Arnhem. Inloop is vanaf 15.30 uur. Start van het gesprek over de WAMCA en massaschadeclaims is om 16.00 uur. Rondom 17.00 uur eindigen we met een borrel.

Inschrijving is mogelijk via https://legalvalleynederland.nl/ .

Deelname is gratis.