Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen

Ereleden

Ereleden kunnen worden benoemd vanwege (een) uitzonderlijke verdienste(n). Momenteel kent de JFV Nijmegen drie ereleden: prof. mr. C.A.J.M. Kortmann (†),  mr. A.A.M. van Agt (†) en mr. G.J.M. Corstens.


 

Constantinus Albertus Josephus Maria (Constantijn of Tijn) Kortmann (* Groesbeek, 14 maart 1944 – † Heilig Landstichting, 24 januari 2016) was een Nederlands staatsrechtgeleerde en oud-praeses van de JFV Nijmegen.

Kortmann behaalde in 1967 zijn doctoraal examen Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Kortmann heeft ook Frans en Frans publiekrecht gestudeerd aan het Parijse Institut Catholique en de universiteit van Poitiers. In 1971 promoveerde hij in Nijmegen. Van 1976 tot 1981 was Kortmann lector/hoogleraar Nederlands en vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en in1981 werd hij hoogleraar staatsrecht en algemene staatsleer in Nijmegen. Tot drie keer toe was hij decaan aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid; eenmaal in Amsterdam, tweemaal in Nijmegen. In 2004 benoemde de KNAW hem tot Akademiehoogleraar. In februari 2009 ging hij met emeritaat.

Tot Kortmanns belangrijkste publicaties behoren het handboek Constitutioneel recht (waarvoor hem in 1996 de Thorbecke-penning toegekend werd), Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, en Het bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen – de laatste twee in redactie met prof. Lucas Prakke. Kortmann werd vanwege zijn vermogen complexe juridische zaken eenvoudig en levendig uit te leggen regelmatig om advies en uitleg gevraagd in publiekrechtelijke kwesties. In 2005 benoemde de Tweede Kamer hem tot voorzitter van de referendumcommissie, die een samenvatting maakte van de Europese Grondwet en subsidies verdeelde tussen voor- en tegenstanders van de Grondwet.

Tijn Kortmann was ook een geliefd docent. Onderwijs stond voor hem op de eerste plaats. Hij toonde zich altijd betrokken bij het wel en wee van de studenten. Hij was begripvol en mild in zijn oordeel. Hoogtepunt in zijn propedeusecolleges was elk jaar het college op rijm in de Sinterklaastijd. De JFV Nijmegen heeft hij altijd een warm hart toegedragen. In zijn studententijd heeft hij grote toewijding getoond door zich in te zetten als lid en in collegejaar 1966-1967 als praeses. Ook in de jaren daarna bleef de JFV Nijmegen hem dierbaar. Zo stond hij altijd klaar voor het geven van interviews, schrijven van dictees en hij was regelmatig aanwezig op het jaarlijkse JFV-gala. Niet alleen als docent, ook als decaan was hij altijd bereid de JFV Nijmegen te helpen waar mogelijk. Vanwege zijn lange, hechte band met de JFV Nijmegen en zijn voorbeeldfunctie voor vele studenten is Kortmann in 2013 benoemd tot erelid.

 

Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt (*Geldrop, 2 februari 1931 - † Nijmegen, 5 februari 2024) is een jurist, voormalig politicus en oud-abactis van de JFV Nijmegen.

In 1949 begon Van Agt aan zijn studie Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, die hij in 1955 cum laude afrondde. Van Agt startte zijn carrière als advocaat en is daarna ambtenaar geworden bij de juridische directies van achtereenvolgens de ministeries van Landbouw en van Justitie. Vervolgens was hij van 1968 tot 1971 als hoogleraar strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen verbonden. Hierna riep de publieke zaak hem weer en werd hij van 1971 tot 1977 in meerdere kabinetten minister van Justitie. Uiteindelijk schopte hij het tot minister-president, een functie die hij van 1977 tot 1982 uitoefende.

In de Tweede Kamer stond Van Agt in het centrum van de aandacht tijdens spectaculaire debatten over onder de andere de Drie van Breda en de kruisraketten. Hierbij viel hij op door zijn kleurrijke uitdrukkingen en archaïsche taalgebruik. Ook speelde hij als bewindspersoon een belangrijke rol bij verscheidene crises, zoals bij de Molukse gijzelingen, de Lockheed-affaire en de rellen bij de troonswisseling in 1980. Altijd stond Van Agt in het oog van de politieke orkaan en telkens weer kwam hij er sterker uit. Na zijn aftreden als minister-president vervulde hij nog verscheidene politieke en diplomatieke functies.

Ondanks zijn drukke en bewogen carrière heeft Van Agt altijd oog gehouden voor de JFV Nijmegen. Van Agt was in zijn studententijd al bij de JFV betrokken en in collegejaar 1954-1955 was hij abactis. Nadien heeft hij nog regelmatig lezingen verzorgd voor JFV-leden, interviews gegeven in het verenigingsblad en plaatsgenomen in meerdere comités van aanbeveling voor lustra van de JFV Nijmegen. Vanwege het feit dat hij zich zijn leven lang diverse wijzen heeft ingezet voor de JFV Nijmegen, werd hij in 2019 benoemd tot erelid.

 

Mr. Geert Josephus Maria Corstens (*Helvoirt, 1 februari 1945) is een jurist, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden en oud-bestuurder van de JFV Nijmegen.

Mr. G.J.M. Corstens staat voor velen bekend als president van de Hoge Raad, hij heeft echter nog veel meer gedaan binnen zijn carrière. Als substituut-OvJ van de Rechtbank Arnhem-Leeuwarden is mr. G.J.M. Corstens zijn juridische carrière binnen de rechtspraak begonnen. Van 1979 tot 1982 is hij daar OvJ gebleven totdat het onderwijs hem riep. Hij is in 1982 begonnen als hoogleraar strafrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, hier heeft hij tot 1995 gedoceerd. Toch bleef het rechtspreken hem roepen en is hij van 1995 tot 2014 werkzaam geweest bij de Hoge Raad. Eerst als raadsheer, daarna als vicepresident van 2006-2008 en als kers op de taart van zijn carrière als president van de Hoge Raad van 2008 tot en met 2014. Na zijn aftreden als president van de Hoge Raad is hij benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, de twee na hoogste onderscheiding die een persoon kan krijgen in Nederland.

Voordat mr. G.J.M. Corstens deze werkzaamheden heeft verricht, is hij net zoals ons allen begonnen als rechtenstudent in Nijmegen. In zijn studententijd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid was hij ook lid bij de JFV Nijmegen. In het 41everenigingsjaar (1968-1969) was mr. G.J.M. Corstens bestuurder bij onze prachtige vereniging. Destijds met acht andere medestudenten was hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de JFV Nijmegen. Na zijn studie is hij de oudste stad van Nederland niet uit het oog verloren. Zo is hij, zoals hiervoor al benoemd, van 1982-1995 hoogleraar strafrecht geweest aan onze faculteit. Ook de JFV Nijmegen is hem niet ontgaan, zo heeft hij plaats genomen in het comité van aanbeveling van verschillende lustra.