Bestuur

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding binnen de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het 96e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen bestaat uit de volgende personen:

  • Mej. C.H. van der Kolk (Celine), voorzitter
  • Mej. N.E.M. Wekking (Noor), secretaris
  • Mej. F.E. Hofsté (Fenna), bestuurslid externe betrekkingen
  • Dhr. D.B. van Dijk (Daniël), bestuurslid interne betrekkingen