Inloggen

Juridisch dictee der JFV

Knevelt u uw medestudent bij een dt-foutje? Prijkt de Dikke van Dale op uw nachtkastje? Bent u niet bevreesd voor ellenlange zinnen en juridische adagia? Doet u dan vooral mee aan het Juridisch Dictee der JFV. Op dinsdagavond 23 april zullen mr. dr. J.W.L. Broeksteeg en mr. T.E.J.H. van Gennip in Huize Heyendael het door hen zelf geschreven dictee voordragen. Tezamen met medestudenten strijdt u mee bij deze taalkundige uitdaging. Voor de winnaar zal er een schitterende prijs zijn. Na afloop is er een borrel om de spelfouten en taalkrakers met alle deelnemers nader te bespreken.

Inschrijven voor deze pennenstrijd geschiedt middels onderstaand formulier:

Datum: dinsdag 23 april

Tijd: inloop om 19:00, het dictee zal om 19:30 aanvangen

Locatie: Huize Heyendael

© JFV Nijmegen 2019