Inloggen

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding
Als eerstejaars rechtenstudent kan het lastig zijn om je binnen een jaar helemaal aan te passen aan het studentenleven. De kroeg is snel gevonden, maar wat discipline betreft is het voor velen moeilijk om elk hoorcollege toch weer braaf op te komen draven. En aangezien er steeds meer druk wordt uitgeoefend op studenten is het van belang om het eerste jaar niet de boot te missen.
Door bijvoorbeeld de verkoop van samenvattingen en het aanbieden van korting op tentamentrainingen van Dominus Cursus proberen we je zo goed mogelijk in de studie te begeleiden.

Boekverkoop: SJBS
SBJS is de stichting die de belangen behartigt van juridische studenten in Nijmegen op meerdere manieren. Zo verzorgt SBJS de halfjaarlijkse boekenverkoop voor de Nijmeegse rechtenstudenten. Tijdens deze verkoopperiodes kunnen studenten met korting hun boeken kopen en kunnen zij precies zien welke boeken voor welk vak zijn voorgeschreven.
Met het geld dat met de boekenverkoop wordt verdiend, worden allerlei juridische activiteiten gesubsidieerd. Van reizen met een juridisch oogmerk tot dagen die in het teken staan van een juridisch beroep en van pleitwedstrijden tot lezingen, verenigingen kunnen bij SBJS een subsidieverzoek indienen. SBJS beoordeelt dit verzoek dan en meestal wordt een subsidie verstrekt.
Ook wij hebben al een aantal keer dankbaar gebruik van de subsidies mogen maken. Door de subsidies van SBJS wordt het voor ons makkelijker om de financiële zaken achter activiteiten voor jullie, de studenten, rond te krijgen. Neem eens een kijkje op www.sbjs.nl!

Scriptie- en studiebegeleidingsbureau Scriptium
Voor uitvoerige begeleiding van een expert kun je terecht bij scriptie- en studiebegeleidingsbureau Scriptium. Dit bureau biedt begeleiding op maat en op locatie. Je bepaalt dus als student zelf wat de aard van de begeleiding is, hoe intensief de begeleiding verstrekt wordt en waar je elkaar precies ontmoet. Er is tevens de optie tot begeleiding via een digitale route. Ga bijvoorbeeld eens enkele uren zitten met een expert om samen een onderzoeksvoorstel op te stellen. Of misschien heb je liever een uurtje bijles waarbij een specialist alle ins en outs over jurisprudentieonderzoek met je doorneemt. Het is maar net wat je wil en wat je nodig hebt.
© JFV Nijmegen 2019