Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen

Uitschrijfformulier lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de JFV Nijmegen kan worden opgezegd door onderstaand formulier in te vullen of door het uitschrijfformulier te sturen naar secretaris@jfvnijmegen.nl. Als je je uitschrijft blijf je lid tot 1 september aanstaande, zoals in de statuten is beschreven.

Derhalve ben je ook nog contributie verschuldigd aan de JFV Nijmegen. Je kan daarentegen nog wel gebruik maken van de vele voordelen die JFV-lidmaatschap biedt. Denk bij het uitschrijven aan de mogelijkheid om kosteloos JFV-alumnus te worden. Uitschrijven als JFV-lid kan door onderstaand formulier in te vullen of door het uitschrijfformulier op te sturen naar secretaris@jfvnijmegen.nl.

  Persoonlijke gegevens

  Voorletters*:
  Achternaam*:
  Roepnaam*:
  Adres*:
  Postcode*:
  Woonplaats*:
  E-mail*:
  Telefoonnummer mobiel*:
  Geboortedatum*:
  Geslacht:
  manvrouw
  Studentnummer*:
  Afstudeerrichting*:

  Reden van opzegging

  Vul in wat van toepassing is:
  Afronden studieTussentijds stoppen met de studieGeen gebruik van lidmaatschapAnders, namelijk
  Anders, namelijk:

  Alumnus worden

  Als alumnus heeft u de mogelijkheid om kosteloos betrokken te blijven bij de vereniging. Alumni ontvangen een jaarlijkse mail met daarin een uitnodiging voor verschillende JFV-activiteiten, waaronder een speciale alumni-activiteit. Voorts is het mogelijk om één keer per jaar het verenigingsblad ‘Bulletineke Justitia’ te ontvangen.

  Intrekken machtiging

  IBAN*:
  Ten name van*:
  Ondergetekende trekt per 1 september aanstaande de afgegeven machtiging aan de JFV Nijmegen om de contributie voor het lidmaatschap van zijn/haar rekening af te schrijven in.
  caret-up