Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen

Update omtrent coronavirus 21 oktober (COVID-19)

vulpen 21-10-2020

Geachte lezer,

In het kader van de tweede golf met betrekking tot COVID-19 houden wij u middels dit statement op de hoogte van het beleid dat de Juridische Faculteitsvereniging noodgedwongen voert. Sinds het vorige statement zijn de maatregelen verder aangescherpt. Wel heeft de vereniging tijd gekregen om op adem te komen om zodoende de juiste beslissingen te nemen. Buiten kijf staat dat al hetgeen de JFV Nijmegen organiseert geen fysieke doorgang kan vinden. Dit zal uiteraard zo blijven totdat de maatregelen genomen door de overheid voldoende gelegenheid bieden om wel op fysieke wijze –al dan niet beperkt- samen te komen. Tot die tijd zullen wij allicht niet stilzitten en zullen het bestuur en de commissies zich inzetten om digitaal zoveel mogelijk te realiseren. Wij rekenen op ieders begrip en medewerking. Daarnaast wensen wij iedereen enorm veel gezondheid en sterkte toe in deze bewogen periode.

Met vriendelijke groet,
Het 94e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen

Deel bericht
caret-left Terug naar overzicht
caret-up