Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen

Overhandiging erelidmaatschapspeldje

vulpen 01-03-2020

Op 13 februari 2020 heeft een afvaardiging van het bestuur een bezoek aan dhr. A.A.M van Agt gebracht. Wij kijken terug op een plezierig bezoek en hebben het als een eer ervaren dhr. A.A.M. van Agt en zijn vrouw te ontmoeten en te mogen luisteren naar de verhalen die dhr. A.A.M van Agt in geuren en kleuren wist te vertellen. Bovenal was het een eervolle taak om dhr. A.A.M. van Agt het erelidmaatschapspeldje te overhandigen nadat wij hem hadden verblijd met een JFV-das, JFV-sokken en een lustrumalmanak uit het 90e verenigingsjaar.


caret-left Terug naar overzicht
caret-up