Inloggen

De Ondervraging – Piet Hein Donner

Hoe ga je om met de roep om legalisering van softdrugs terwijl je daar zelf tegen bent? En hoe verhoud je je tot de populistische Lijst Pim Fortuyn die volgens de kiezers een plaats in het kabinet heeft verdiend? Jurist en voormalig politicus Piet Hein Donner heeft tijdens zijn carrière voor een aantal lastige keuzes gestaan. Hoe ging hij daarmee om? En welke morele principes waren van invloed op zijn denken? Kom naar de ondervraging van Piet Hein Donner en luister hoe studenten hem aan de tand voelen.

Geboren jurist
Een geboren jurist is Piet Hein Donner. Zijn vader was lid van het Europese Hof van Justitie en zijn grootvader was minister van Justitie voor de ARP en president van de Hoge Raad. Donner was onder andere, Minister van Justitie, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en tot zijn pensioen vicepresident van de Raad van State, waar hij op 1 november 2018 afscheid nam.

Belangrijke momenten
Donner speelde een vooraanstaande rol op enkele belangrijke politieke momenten van de afgelopen twintig jaar. Zo kreeg hij tijdens zijn politieke carrière te maken met de opkomst van de populistische partijen LPF en PVV, de Schipholbrand en de moord op politicus Pim Fortuyn. Als informateur was hij betrokken bij de vorming van het kabinet met de LPF. Daarnaast liet hij ook een andere kant van zichzelf zien: als reactie op de grootste voorstander van legalisering van softdrugs burgemeester Gerd Leers bracht Donner onder de naam ‘ De Don’ een rap naar buiten, waarin hij pleitte tegen legalisering.

Ethicus en gespreksleider Marcel Becker geeft een korte inleiding. Daarna zijn studenten van de Radboud Universiteit aan de beurt om Donner te ondervragen.

Deelname is gratis

Inschrijven kan via: www.ru.nl/rr/donner

Dit is een programma van de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen in samenwerking met Radboud Reflects.

© JFV Nijmegen 2019